Corethera (thiết bị nâng cơ trẻ hóa)
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Liệu pháp siêu âm hội tụ cường độ cao gói gọn trong lòng bàn tay của bạn – nâng cơ mặt ngay tại nhà

Corethera - (hiện chỉ bán ở Hàn Quốc)

Đánh giá
Liên hệ
Đánh giá
Liên hệ

young&Be.


14, Magokjungang 8-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea 

Name : Reziena Inc. | CEO: Connor Shin

Business License Number : 559 - 86 - 00700 

통신판매업신고번호 : 제 2022-서울강서-3115호 

TEL : +82 02) 6207-5598 


Terms and Conditions | Privacy Policy

Copyrightⓒ Reziena Inc. All rights reserved.