Ứng dụng bác sĩ A.I
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Hệ thống phân tích da được hỗ trợ bởi A.I giúp đo loại da, độ ẩm, tông màu và kết cấu của làn da bạn chỉ trong một lần quét đơn giản.

Đánh giá
Liên hệ
Đánh giá
Liên hệ

young&Be.


14, Magokjungang 8-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea 

Name : Reziena Inc. | CEO: Connor Shin

Business License Number : 559 - 86 - 00700 

통신판매업신고번호 : 제 2022-서울강서-3115호 

TEL : +82 02) 6207-5598 


Terms and Conditions | Privacy Policy

Copyrightⓒ Reziena Inc. All rights reserved.